***โรงเรียนวัดบ่อเงิน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 

 
 
 
 

English Today

คลิกชมรูปภาพ

คลิกชมVDO

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง(Day Camp)

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน

คลิกชมรูปภาพ

 
 

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วัดบ่อเงิน

คลิกชมรูปภาพ

 

กิจกรรมงานวันเด็กและกีฬาภายใน

คลิกชมรูปภาพ

 

โครงการสร้าง คนเก่ง คนดี ศรีสังคม
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการคนเก่ง คนดีศรีสังคม
โดยมี รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานพิธี
ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

คลิกชมรูปภาพ

   

งานแสดงมุทิตาจิต ครูธัญญธร สายด้วง

คลิกชมรูปภาพ

 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่๑

คลิกชมรูปภาพ

 

กิจกรรมฝึกอาชีพทำดอกสัปรด

คลิกชมรูปภาพ

 

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

คลิกชมรูปภาพ

   

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนาย ๒๕๕๕

คลิกชมรูปภาพ

   

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

คลิกชมรูปภาพ

   

โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ"
โดยบริษัท ปตท.จำกัดมหาชน

คลิกชมรูปภาพ

   

การเคหะ ปทุมธานี ศึกษาเรียนรู้การตัดพวงมโหตร

คลิกชมรูปภาพ

   

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

คลิกชมรูปภาพ

   

วันวิสาขบูชา พุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี

คลิกชมรูปภาพ

   

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

คลิกชมรูปภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวทช.
ห้องสมุดออนไลน์
แนะแนวการศึกษา
แหล่งความรู้สอบแข่งขัน
คลังข้อสอบออนไลน์
ข่าวสารวิชาการ
ติวคณิตประถม มัธยม
วิทยาศาสตร์น่ารู้
รวมพุทธศาสนา
 
 
 
 Free Website Counter